OrganicMed
Gabinet 1: Gdańsk, ul.Wały Piastowskie 1 (Budynek Zieleniaka), pokój 203 (II piętro)
Gabinet 2: ul.Okólna 2, 82-103 Stegna
tel. 509 672 112
email: info@organicmed.pl
Metody terapeutyczne
BIOREZONANS
Organizm i jego funkcjonalne systemy są źródłem nadzwyczajnie słabych elektromagnetycznych fal z szerokim zakresem częstotliwości. Zakres tych fal obejmuje fale od długich do ultra krótkich. Są one charakterystyczne dla całego organizmu. Ten zakres drgań (fal), charakterystyczny dla danego pacjenta (i tylko na dany okres czasu), może zawierać wszystkie charakterystyczne sygnały informacyjne organizmu. W chwili, gdy dochodzi do rozwoju choroby lub do ingerencji czynnika patologicznego (toksyny, pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby itp.), tworzą się nowe źródła fal elektromagnetycznych (tzw. patologiczne oscylacje), które zakłócają równowagę fizjologiczną (homeostazę).  Organizm zaczyna chorować, nie mogąc przywrócić samodzielnie stanu wyjściowego(zdrowia).
Twórcami terapii jest lekarz Franz Morell (1921 -1990) oraz inżynier elektryk Erich Rasche (ur. 1947r.). Opracowali oni metodę MORA (nazwa pochodzi z połączenia dwóch pierwszych liter ich nazwisk) - jej zadaniem jest przekształcanie nieprawidłowych, magnetycznych częstotliwości chorych ludzi w taki sposób, aby pobudzić ich organizm do uruchomienia mechanizmów obronnych.  Metoda wykorzystuje wibracje elektromagnetyczne organizmu człowieka i jako pierwsza zyskała miano terapii biorezonansowej - z czasem nazwy tej zaczęto używać do określania innych metod wykorzystujących leczniczą stymulację elektromagnetyczną w celu wywoływania rezonansu organizmu.
Ciało ludzkie przenika i otacza niezwykle delikatne, niedostrzegalne dla oczu biopole - zasadniczą rolę odgrywają w nim oddziaływania elektromagnetyczne. Ma  ono bardzo silny wpływ na organizm, ponieważ steruje podstawowymi procesami, które w nim zachodzą, m.in. przemianami biochemicznymi w narządach wewnętrznych lub elektrycznymi w układzie nerwowym i mózgu. Każdy organ i układ wewnętrzny, a także wszelka choroba mają specyficzny zakres częstotliwości w ramach widma elektromagnetycznego, a tym samym określony potencjał energetyczny. Podczas choroby spektrum charakterystyczne dla danego człowieka ulega zmianie. Najnowsza technologia pozwoliła na skonstruowanie urządzeń, którymi  można osłabiać, neutralizować lub odwracać nieprawidłowe wibracje, a tym samym pobudzać organizm do przywrócenia prawidłowej równowagi energetycznej. Równoważenie energetyczne ustroju ma zasadnicze znaczenie, gdyż jest pierwszym krokiem w pobudzaniu systemu obronnego prowadzącym do zdrowia.

W terapii wykorzystujemy biorezonans aktywny (endogenny) i pasywny (egzogenny).
Biorezonans pasywny (zappering) w naszych gabinetach wykorzystujemy do usuwania pasożytów, bakterii chorobotwórczych, wirusów oraz grzybów.
Biorezonans aktywny pozwala regulować energię w organizmie i wspomagać leczenie wielu schorzeń poprzez doprowadzenie do zrównoważonej pracy ustroju. Ma za zadanie uruchomić procesy obronne organizmu. Jest metodą nieinwazyjną i łagodnie działającą, dlatego zaleca sie ją także dzieciom cierpiącym na zaburzenia snu.
Stosuje się ją również do  odczulania w przypadkach alergii oraz do pozbywania się  uzależnień (nałogów). W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), charakterystyczne  dla  każdego człowieka.

WAŻNE!
Należy wspomnieć o jednym z niezwykle ważnych aspektów terapii. Po unieszkodliwieniu czynników infekcyjnych pod wpływem częstotliwości rezonansowych, do płynów międzykomórkowych -  krwi i limfy trafia ogromna ilość fragmentów mikroorganizmów i ich endotoksyn, co może wywołać zatrucie z charakterystycznymi objawami: ból głowy, nudności, bóle mięśni i stawów, zawroty głowy, wysypki, arytmia serca, osłabienie, senność, zaostrzenie objawów podstawowej choroby. Im więcej było czynników wywołujących infekcje w organizmie, im intensywniejsza była ich działalność życiowa, im gorzej działają podstawowe układy detoksykacji (wątroba, nerki, jelita, skóra), tym silniejsza jest intoksykacja i tym wyraźniej występują wspomniane objawy zatrucia. U osób z problemami w wyprowadzaniu toksyn z organizmu NIE WOLNO STOSOWAĆ ZABIEGÓW BIOREZONANSOWYCH bez wstępnej terapii detoksykacyjnej!!!

Podczas prowadzenia terapii należy ściśle przestrzegać następujących zaleceń:
PREPARATY ODTRUWAJĄCE (REZONANSOWE, CZYLI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE), ROBIONE NA MIEJSCU W GABINECIE TZW. PREPARATY HOMEOPATII REZONANSOWEJ
Homeopatia jest metodą opierająca się na dwóch zasadach:
U osób chorych, po podaniu małych, zdynamizowanych dawek substancji, obserwuje się  procesy zdrowienia. Natomiast podanie tej samej substancji w dużych dawkach spowoduje u osób zdrowych wystąpienie takich samych objawów, jak u osób chorych.
Potocznie mówi się o „leczeniu choroby chorobą”, czyli inaczej „podobne leczymy podobnym”.
Preparaty homeopatyczne można zakupić w aptekach. Zastosowanie kompleksu urządzeń AM Scan pozwala również, z wykorzystaniem informoterapii, sporządzić preparaty homeopatyczne rezonansowe w zaciszu gabinetu, przy użyciu bazy selektora, zawierającego wzory preparatów aptecznych. Jest to metoda prosta i dużo tańsza, niż klasyczne preparaty, a równie skuteczna.
Doradztwo żywieniowe Diagnostyka Odżywienia Organizmu