OrganicMed
Gabinet 1: Gdańsk, ul.Wały Piastowskie 1 (Budynek Zieleniaka), pokój 203 (II piętro)
Gabinet 2: ul.Okólna 2, 82-103 Stegna
tel. 509 672 112
email: info@organicmed.pl
Diagnostyka Odżywienia Organizmu
 
Do prawidłowego zdiagnozowania stanu odżywienia organizmu niezbędna jest Analiza Skałdu Ciała. Ten szczegółowy pomiar odbywa się za pomocą Analizy Bioimpedencji Elektrycznej (metoda BIA). Przez ciało podczas pomiaru przesyłany jest bezpieczny sygnał elektryczny o bardzo niskim natężeniu (podczas pomiaru jest on niewyczuwalny). Analizator pozwala na dokładny pomiar składu ciała przy wykorzystaniu oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. impedancji. Analiza jest metodą nieinwazyjną – całkowicie bezpieczną.
 
 
 
 
Z takiej analizy mogą korzystać osoby dorosłe, sportowcy a także dzieci od 5 roku życia. W przypadku kobiet w ciąży możliwy jest jedynie pomiar aktualnej masy ciała. Z pomiaru nie powinny korzystać osoby z elektrycznymi implantami medycznymi.
 
 
Jak przebiega Analiza Skałdu Ciała ?
 
 
 • Do programu wprowadzamy dane z pomiaru wzrostu  uzyskanego za pomocą ultradźwiękowego wzrostomierza.
 • Następnie na  analizator stajemy gołymi stopami
 • Należy stać prosto, ręce opuszczone wzdłuż ciała
 • Z analizatora należy zejść po zakończeniu pomiaru – urządzenie wyda dźwięk
 • Zaleca się wykonywanie pomiarów 3 godziny po jedzeniu
 • Maksymalne obciążenie analizatora to 200 kg
Następny krok, to interpretacja uzyskanych  wyników z pomiaru. Objaśniam jak wygląda aktualny stan ciała, a jaki stan jest sugerowany. Odczyt parametrów pomiarowych zawiera:
 
 •  Masa ciała
 •  Masa tkanki tłuszczowej w %   
 • Masa tkanki mięśniowej 
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • Wskaźnik podstawowej przemiany materii
 • Zmineralizowana masa kości w kg
 • Wiek metaboliczny
 • Typ budowy
 
Pomiary antropometryczne, analiza składu ciała, a także szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy pozwalają na indywidualne ułożenie diety i dobór odpowiedniej aktywności fizycznej. Każdy z klientów otrzymuje informację o stopniu zanieczyszczenia organizmu i ewentualnej zachwianej równowadze kwasowo-zasadowej. To decyduje, jaki profil diety będzie najlepszy i najzdrowszy dla danej osoby. Określamy  co należy zmienić, cel oraz realny czas na jego osiągnięcie. 
Przewidywany czas pierwszej konsultacji - ok. 45 min.
Doradztwo żywieniowe Diagnostyka Odżywienia Organizmu